Privacy in onderwijs

Deelnemers

Onderstaande partijen hebben de intentieverklaring ondertekend en maken op basis daarvan gebruik van het vastgestelde model voor een verwerkersovereenkomst.
Bij het vernieuwen van de contracten is het belangrijk dat u deze verwerkersovereenkomst mee gaat gaat opnemen.

Onderwijsverstrekkers:

  • GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG)
  • Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Provinciaal onderwijs Vlaanderen (POV)
  • Vrije CLB-koepel vzw (VCLB)
  • Federatie Centra voor Basiseducatie

Leveranciers van digitale onderwijsmiddelen: